Oopsie Pizza - Ingredients

 

 • eggs
 • cream of tartar
 • cream cheese
 • salt
 • oregano
 • ham
 • mozzarella cheese
 • parmesan cheese
 • tuna
 • mixed veggies

 • onion
 • tomato paste